Boedelhulp

Ons stel 'n nuwe, moderne boeldel beplanningsdiens aan ons kliënte bekend. Neem 'n oomblik en laat ons toe om ons voorkomende verskansingstrategie met jou te deel, oor hoe om jou boedeleienaarskap volhoubaar te verskans teen die aanslag van die Dodelike Driemanskap:

  • 'n inkomste-honger SAID (SARS);
  • 'n magbehepte wetgewer; en
  • 'n onbevoegde en korrupte Meesterkantoor.

Die doel van hierdie drie is daarop gefokus om by afsterwe jou boedeleienaarskap te kaap met belasting, boedelkoste, en die onbevoegde amptenary van die Meesterskantoor. Die jongste navorsing dui daarop dat hierdie driemanskap gereed maak om tot 30% van die waarde van jou boedel by afsterwe weg te vreet. Die sogenaamde "boedelbrigade" is daarop ingestel om doelbewus net hoofberekens, stres, en verliese vir jou erfgename en begunstigdes te veroorsaak.

Om hierdie boedelrisiko's te beperk en te verseker dat jou boedeleienaarskap tot voordeel van die wat agterbly beskerm word, stel ons bekend:

Ontplooiing van die B3Formule se elfpuntplan

Neem vandag aksie om meer te wete te kom oor 'n nommerpas boedelstrategie vir jou en hoe dit gaan help om jou boedeleienaarskap te beskerm.

Kontak my gerus met enige vrae wat u mag hê.

Deon van Zyl
Fidusiêre Boedelpraktisyn
069 712-2293 of (012) 335-6354
deonvz03@gmail.com
www.boedelbrug.co.za

In assosiasie met

VKB Groep

Moenie jou welvaart aan die toeval oorlaat nie. Dit is hoe welvaart werk: 'n mens kan dit opbou en in stand hou, of toelaat dat dit vernietig word. Nou is jou kans om hierdie proses vir jouself en jou familie te beveilig.