Red Truck

So teen sesuur in die aand het al die besighede in die Green Olive Village toegemaak vir die dag. Red Truck is egter nog oop, en dit is tyd vir spontane, ongestruktureerde aanbidding. Eerstens, kom net soos jy is, maar met 'n verwagting dat jy saam met almal wie teenwoordig is, die Here aanbid. Dit is die enigste fokus. Hoe jy dit doen, hang van jou af. Jesus is self aan die woord:

23Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. – Johannes 4:23

Die Vader soek jou, om Hom te aanbid met die leiding van die Heilige Gees, en in waarheid. Nou is die aangewese tyd. As jy net wil wegbreek na die geharwar van die dag, kom maak 'n draai, elke Dinsdag van sesuur af.

Dinsdag, 13 Desember was so 'n aand. Die verkeer is 'n uitdaging as jy van Montanapark se kant af ry en die krag af is. Verkeersligte het krag nodig, en daarsonder is daar chaos. Dalk het jy ook krag in jou lewe nodig, krag wat jy net van die Heilige Gees af kry. Sonder sy krag kan jy nie maklik die kruisings van die lewe oorsteek nie. Ons het ervaar hoe die Here elkeen wie daar was, individueel aanraak en bekragtig. Teen agtuur kon ons vertrek, wetende dat nie alleen in sy krag uitgaan nie, maar dat die rit terug huistoe so 'n bietjie makliker geword het toe al die verkeersligte weer werk.

Dinsdag, 20 Desember was die laaste byeenkoms van die jaar. Diegene wie daar was, sal getuig dat ons enigste fokus Jesus Christus moet wees, die voleinder van ons geloof:

1Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, 2die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. – Hebreërs 12:1-2

Ons sien met groot verwagting uit na 2023.